آموزش حرکت با دنده عقب

دنده عقب

پیش از شروع حرکت با دنده عقب بایستی برای تقویت و تسلط فرمان توسط دست چپ به مدت ۱۵ دقیقه دست راست بر روی دسته دنده قرار گرفته و دست چپ به تنهایی کنترل فرمان را عهده‌دار گردد.

حرکت در دنده عقب بایستی با مراقبت و کنترل و احتیاط کامل باشد حرکت در دنده عقب جز برای پارک دوبل بر خلاف مقررات می‌باشد و آن هم به شرط آنکه محل پارک ممنوع نباشد.

صاف بودن فرمان پیش از حرکت با دنده عقب

بدلیل لزوم قرار داشتن دست چپ بر روی مرکز فرمان (ساعت ۱۲) بهتر است پیش از حرکت با دنده عقب فرمان را روبه جلو صاف کنیم و وسط نیم دایره بزرگ فرمان گرفته شود.

روش حرکت به عقب (دنده عقب)

ابتدا راهنمای سمت راست زده می‌شود و سپس دنده را درون دنده عقب گذارده ، دست راست پشت صندلی شاگرد قرار می‌گیرد و سر به گونه‌ای به سمت عقب بر می‌گردد که تمام شیشه عقب و پشت سر خودرو دیده شود.

چگونگی نشستن در حرکت دنده عقب

ابتدا با دست راست کمربند ایمنی را از بغل شانه سمت چپ کشیده و با دست چپ کمربند را از پایین می‌کشیم تا آزاد شود ، سپس تنه به طرف عقب بر روی باسن چرخانده می‌شود و دست راست پشت صندلی شاگرد قرار می‍‌‌گیرد.

آموزش حرکت با دنده عقب

سرعت حرکت در دنده عقب

سرعت در درنده عقب به اندازه‌ای باید باشد که یکک نفر پیاده بتواند همراه با خودرو حرکت کند.

در حرکت با دنده عقب بایستی نسبت به حرکت دادن فرمان جهت شناسی داشته باشیم. بنای پیدا کردن جهت حرکت چشمان راننده می‌باشد. هنگامی که سر به عقب برگشته است و روبه عقب حرکت انجام می‌گردد، مبنای تعیین سمت راست ، چشم راست و مبنای سمت چپ ، چشم چپ است و به هر سمتی که در نظر است رفته شودف فرمان بسیار کم به همان سمت چرخانده می‌شود.

در حرکت به عقب تا زمانی که خودرو کاملا نایستاده است نباید سر و بدن راننده به سمت جلو برگردانده شود.

حرکت فرمان در دنده عقب

بدلیل سرعت اثرپذیری فرمان در دنده عقب که دو برابر رو به جلو می‌باشد بایستی تغییر جهت بسیار کم و در حدود ۱۵-۵ دقیقه به چپ یا راست باشد، مگر در جاهایی که نیاز باشد و با سرعت کنترل شده قابل انجام است. مانند دور دو فرمان، پارک دوبل و پارک خودرو در پارکینگ.

چگونگی جابجایی و جهت شناسی فرمان در دنده عقب:

با ۳ حرکت و ۳ زمان اجرای آن ۳ حرکت فرمان شکل می‌گیرد. دست چپ برای کنترل فرمان همواره بایستی مرکز فرمان یا همان ساعت ۱۲ را در اختیار داشته باشد، مگر در جاهایی که ناچار شویم فرمان بیش از نیم دور چرخانده شود.

شکل گیری فرمان با ۳ حرکت  و ۳ زمان اجرا

۱-برای جابه‌جایی هنگام حرکت در دنده عقب ابتدا فرمان کمی به سمت مورد نظر به اندازه ۱۵-۵ دقیقه چرخانده میشود.

۲-سپس فرمان به سمت مخالف جهت چرخانده شده هر اندازه که لازم باشد برگردانده می‌شود تا با نگاه رو به عقب به انتهای خیابان خودرو در داخل خیابان صاف گردد.

۳-دوباره با نگاه کردن به انتهای خیابان ( رو به عقب ) با اطمینان از اینکه خودرو صاف شده است فرمان خودرو صاف می‌گردد و به ساعت ۱۲ بر می‌گردد.

توضیح شکل‌گیری فرمان در ۳ حرکت

۱-چون فرمان دوم یا فرمان مخالف بیشتر از فرمان اول نیاز به چرخش دارد. بنابراین اگر فرمان اول بدون ضرورت زیاد چرخانده شود. خودبخود فرمان دوم نیز به دردسر می‌افتد.

۲-هنگامی که در دنده عقب چون فرمان دیده نمی‌شود پس همواره بایستی معیار صاف بودن فرمان ( ساعت ۱۲) در اختیار باشد، تا حرکت سوم ( صاف کردن فرمان ) بدرستی انجام شود.

حرکت مارپیچ

حرکت مارپیچ به طرف عقب باعث رشد و تقویت جهت شناسی در دنده عقب می‌گردد، با این حرکت در جاهایی که عبور و مرور خیلی کم است، چشم و دست راننده هماهنگ میگردند و جهت شناسی کامل خواهد شد.

حرکت رو به عقب در کناره جدول

برای اینکه راننده بتواند با فاصله ۳۰ دتا ۴۰ سانتی‌متر نسبت به کناره جدول حرکت کند. بایستی ابتدا راننده طوری رو به عقب برگردد که بتواند کل شیشه بزرگ عقب را ببیند و در این حالت هر فاصله‌ای که از دید راننده میان چراغ استپ ترمز در وسط شیشه بزرگ عقب و کناره جدول دیده می‌شود اندازه درست و واقعی می‌باشد.

شاید راننده‌ای بخواهد برای تعیین فاصله نسبت به کناره جدول در دنده عقب استپ ترمز عقب پراید را زیر جدول تنظیم بکند و رو به عقب حرکت کند یعنی استپ ترمز زیر جدول باشد این روش دید راننده را نسبت به عقب خودرو تا ۵۰% کم می‌کند.

مکان‌هایی که  حرکت دنده عقب خطرناک است

۱-حریم تقاطع‌ها(۱۵ متر پیش و بعد از آن‌ها)

۲-در پیچ‌ها و تونل‌ها و میدان‌ها

۳-در لاین‌های حرکت و سبقت

۴-خط‌کشی عبور عابرین پیاده

۵-بر روی پل‌ها و دیگر موردهایی که در ماده ۱۵۵ آئین نامه آمده است.

رد  کردن مانع در دنده عقب

برای رد کردن مانع کمتر از ۱۵ سانتی‌متر ارتفاع از میان دو چرخ چشم راست راننده می‌شود سمت راست خودرو و مانع را در قسمت یک چهارم سمت راست شیشه بزرگ عقب تنظیم و قرار داده می‌شود.

برای رد کردن مانع از کنار خودرو و مانند تنظیم کردن فاصله ۴۵-۳۰ سانتی‌متر کافی است  از د ور علامت استاندارد را با یک فاصله مناسب با کنار مانع تنظیم شود.

چکیده آموزش حرکت دنده عقب

۱-رو به جلو خودرو را صاف کرده و فرمان نیز صاف می‌گردد.

۲-راهنمای سمت راست روشن می‌گردد.

۳-دسته دنده درون دنده عقب قرار می‌گردد.

۴-کمربند ایمنی کشیده شود و بدن روبه عقب چرخانده می‌شود.

۵-دست چپ مرکز فرمان (ساعت ۱۲) را گرفته و دست راست پشت صندلی شاگرد قرار می‌گیرد.

۶-حرکت با دنده عقب با مراقبت و کنترل لازم و با سرعت گام‌های انسان پیاده می‌باشد که با فاصله معین از کناره جدول است.

۷-اگر نیاز به جابه‌جایی بود ۳ حرکت فرمان برای جابه‌‌جایی خودرو فراموش نگردد.

۸-چراغ استپ ترمز روبه‌روی شیشه بزرگ عقب بهترین نشانه برای تعیین فاصله ۴۵-۳۰ سانتی‌متر نسبت به کناره جدول است.


آموزش دنده عقب ، آموزش دنده عقب رفتن ، آموزش دنده عقب در رانندگي ، آموزش دنده عقب در رانندگی ، آموزش دنده عقب مایکل ، آموزش دنده عقب ماشین ، آموزش دنده عقب گرفتن ، آموزش دنده عقب تریلی ، آموزش دنده عقب رانندگی ، آموزش دنده عقب رفتن ماشین ، اموزش دنده عقب اپارات ، آموزش نصب سنسور دنده عقب ال 90 ، آموزش دنده عقب آپارات ، آموزش دنده عقب با تریلی ، آموزش رانندگی با دنده عقب ، اموزش دنده عقب با تریلر ، روش دنده عقب با تریلی ، اموزش دنده عقب رفتن با تریلی ، اموزش دنده عقب رفتن با ماشین ، روش دنده عقب رفتن با تریلی ، آموزش حرکت با دنده عقب ، آموزش نصب بوق دنده عقب ، آموزش تعویض فشنگی دنده عقب پراید ، اموزش دنده عقب پراید ، آموزش نصب سنسور دنده عقب پرشیا ، آموزش نصب سنسور دنده عقب پراید ، آموزش پارک دنده عقب ، اموزش دنده عقب تصویری ، فیلم آموزش دنده عقب تریلی ، اموزش دنده عقب رفتن تریلی ، آموزش نصب سنسور دنده عقب تندر 90 ، آموزش نصب سنسور دنده عقب تیبا ، آموزش نصب دوربین دنده عقب خودرو ، آموزش دنده عقب در سربالایی ، روش دنده عقب در رانندگی ، آموزش نصب دوربین دنده عقب ، آموزش نصب دوربین دنده عقب 206 ، آموزش دنده عقب رفتن اپارات ، روش صحیح دنده عقب رفتن ، آموزش رقص دنده عقب مایکل ، آموزش سنسور دنده عقب ، آموزش نصب سنسور دنده عقب ، آموزش نصب سنسور دنده عقب 206 ، آموزش نصب سنسور دنده عقب سمند ، آموزش نصب سنسور دنده عقب l90 ، آموزش ساخت سنسور دنده عقب ، آموزش صحیح دنده عقب ، آموزش دنده پشت فرمان ، فیلم آموزش دنده عقب ، فیلم آموزش دنده عقب رفتن ، روش دنده عقب گرفتن ، روش دنده عقب ماشین ، کلیپ اموزش دنده عقب مایکل ، اموزش نصب دوربین دنده عقب ماشین